Gi en gave

Gi en gave

Tilgang til kunnskap og teknologi er vesentlig for å oppnå FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Bidra i arbeidet for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig  i sårbare områder ved å gi et valgfritt beløp.
Din støtte gjør en forskjell!

Powered by Cornerstone