Bli medlem

IUG-medlem

Ingeniører Uten Grenser Norge er organisasjonen for ingeniører som bryr seg om verden. Våre medlemmer er grasrota i organisasjonen og støtter vår visjon om
teknologi og ingeniørkompetanse for en bærekraftig og rettferdig verden.

Medlemmer er med på å spre kunnskap om teknologi og bistand og kan engasjere seg i ulike aktiviteter gjennom våre lokalavdelinger. Som medlem får du tilsendt utlysninger av våre oppdrag, jevnlige nyhetsbrev og mulighet til å bidra i organisasjonen. Medlemmer har også rett til å stille til valg og stemme på generalforsamling. 

Powered by Cornerstone